Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 352/2018
z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018
rok
19.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 351/2018
Zarządzenie nr 351/2018
17.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 349/2018
Zarządzenie nr 349/2018
17.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 348/2018
Zarządzenie nr 348/2018
17.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 347/2018
Zarządzenie nr 347/2018
17.09.2018 więcej
Zarządzenie nr 346/2018
z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018
rok
17.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 345/2018
z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych
i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw
przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ostaszewo.
17.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 344/2018
z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji
do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż samochodu ciężarowego
FSC- Lublin Żuk A15 M
17.07.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 343/2018
w sprawie sprzedaży środka trwałego
17.07.2018 więcej
Zarządzenie nr 342/2018
z dnia 22 maja 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018 rok
13.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się