Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Ostaszewo
Zarządzenie NR 31/2019 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 11
kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji
przetargowej
24.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 30/2019
ZARZĄDZENIE NR 30/2019
24.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Ostaszewo
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 11
kwietnia 2019 r.
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Ostaszewo
Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 11
kwietnia 2019 r.
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Ostaszewo
Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy
Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 03
kwietnia 2019r.
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 25/2019
Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca
2019r.
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 24/2019
Zarządzenie nr 24/2019 Z dnia 25 marca 2019r.
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 23/2019
Zarządzenie nr 23/2019
12.04.2019 więcej
Zarządzenie nr 22/2019
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania zastępcy wójta
27.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się