Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 333/2018
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków
Komisji do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego
na sprzedaż samochodu ciężarowego FSC- Lublin Żuk A15 M
30.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 332 /2018
z dnia 30.04.2018 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego
30.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 331/2018
Zarządzenie Nr 331/2018
30.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 330/2018
z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych
i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw
przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ostaszewo.
30.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 329/2018
z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018
rok
30.04.2018 więcej
Zarządzenie 328/2018
z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków
Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu
pożarniczego Star 29.
30.04.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 327/2018
z dnia 19.04.2018 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego
20.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 326/2018
z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018
rok
20.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 325/2018
z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018
rok
20.04.2018 więcej
Zarządzenie nr 324/2018
z dnia 09 kwietnia 2018r. w sprawie : zmian w budżecie na 2018
rok
13.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się