Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Ostaszewo
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 23 grudnia
2019 r.
23.12.2019 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy nr 99/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r.
W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie.
09.12.2019 więcej
Zarządzenie Wójta Gminy nr 97/2019 z dnia 03 grudnia
Zarządzenie Wójta Gminy nr 97/2019
03.12.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 87/2019
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu Programu współpracy gminy Ostaszewo z
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
29.10.2019 więcej
ZARZĄDZENIE NR 86/2019
z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ostaszewo zmieniającej
uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw w Gminie
Ostaszewo
29.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 85/2019
Zarządzenie nr 85/2019
29.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 83/2019
Zarządzenie nr 83/2019
29.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 82/2019
Zarządzenie nr 82/2019
29.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 81/2019
Zarządzenie nr 81/2019
29.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 80/2019
Zarządzenie nr 80/2019
29.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się