2015-01-14

Aktualne wzory formularzy

IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO    >>>patrz załączniki>>>

DL-1 -DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY   >>>patrz załączniki>>>

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI    >>>patrz załączniki>>>

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   >>>patrz załączniki>>>

DR-1  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY   >>>patrz załączniki>>>

IR- 1INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO   >>>patrz załączniki>>>

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 * Załącznik DT-1A

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ  >>>patrz załączniki>>>

Załączniki

  DL-1 Wzor deklaracj...esny 2016.pdf 375,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DN-1 Wzor deklaracj...osci 2016.pdf 465,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IL-1 wzor informacj...ego 2016 .pdf 363,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IN-1 wzor informacj...osci 2016.pdf 448,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DR-1 Wzor deklaracj...olny 2016.pdf 430,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  IR-1 wzor informacj...nego 2016.pdf 369,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o zwrot pod...kcyzowego.pdf 632,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się