Lista artykułów

Nazwa artykułu
22.06.2017 więcej
Uchwała nr 5 GKW
Uchwała nr 5 GKW
11.04.2017 więcej
Dokumenty opublikowane przez Gminną Komisję Wyborczą w Ostaszewie
Dokumenty opublikowane przez Gminną Komisję Wyborczą w
Ostaszewie
16.02.2017 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 23 stycznia 2017 r.
09.02.2017 więcej
09.02.2017 więcej
Dokumenty opublikowane przez Gminną Komisję Wyborczą w Ostaszewie
Dokumenty opublikowane przez Gminną Komisję Wyborczą w
Ostaszewie
03.02.2017 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostaszewo
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach
uzupełniających...
30.12.2016 więcej
Wzory dokumentów dla Komitetów Wyborczych
Wzory dokumentów dla Komitetów Wyborczych Druki do pobrania
30.12.2016 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku
o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców
niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Ostaszewo w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 19
marca 2017 r.
30.12.2016 więcej
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków
Gminnej Komisji Wyborczej powoływanej dla przeprowadzenia
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ostaszewo w okręgu
wyborczym Nr 15, ...
30.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się