Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokoły z Wyborów Prezydenta RP
z obwodów głosowania z terenu gminy Ostaszewo
25.05.2015 więcej
Wybory Prezydenta RP - Informacja dla Wyborców
bezpłatny transport do lokali wyborczych.
22.05.2015 więcej
Informacje dodatkowe dla wyborców
dotyczące terminów w ramach przysługujących im uprawnień
13.05.2015 więcej
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie
przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
13.05.2015 więcej
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
11.05.2015 więcej
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców
08.05.2015 więcej
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10
maja 2015 r.
08.05.2015 więcej
Wybory Prezydenta RP -Informacja o głosowaniu
Wybory Prezydenta RP -Informacja o głosowaniu
28.04.2015 więcej
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie ustanowienia koordynatora
gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych
24.04.2015 więcej
Udostępnienie spisu wyborców
Informacja o możliwości wglądu do spisu wyborców.
21.04.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się