Lista artykułów

Nazwa artykułu
Bezpłatny autobus do lokalu wyborczych
Bezpłatny autobus do lokalu wyborczych NA WYBORY DO SEJMU I
SENATU RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
11.10.2019 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17
września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w
okręgu wyborczym nr 67 w wyborach do Senatu
02.10.2019 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17
września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
02.10.2019 więcej
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
Informacja z dnia 23 września 2019 r. o sporządzeniu spisu
wyborców
23.09.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych
19.09.2019 więcej
Informacja o terminie dodatkowych zgłoszeń
Informacja o terminie dodatkowych zgłoszeń
13.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 30 sierpnia 2019
roku
30.08.2019 więcej
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i
do Senatu RP
21.08.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewow sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych ...
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewow sprawie zapewnienia
bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych ...
21.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się