Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokoły głosowania z Obwodowych Komisji Wyborczych
Protokoły głosowania z Obwodowych Komisji Wyborczych
26.10.2015 więcej
Informacja dla wyborców -zmiana czasu
Informacja dla wyborców -zmiana czasu
22.10.2015 więcej
BEZPŁATNY AUTOBUS NA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
wyznaczone na dzień 25 października 2015 r.
19.10.2015 więcej
Informacja dla wyborców o sposobie głosowania.
Linki do multimedialnych komunikatów informacyjnych Państwowej
Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i do Senatu
RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.10.2015 więcej
Uchawły w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących
Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców
przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
09.10.2015 więcej
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
02.10.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
22.09.2015 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
04.09.2015 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostaszewo
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
04.09.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się