Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokoły głosowania z Obwodowych Komisji Wyborczych
Protokoły głosowania z Obwodowych Komisji Wyborczych
26.10.2015 więcej
Informacja dla wyborców -zmiana czasu
Informacja dla wyborców -zmiana czasu
22.10.2015 więcej
BEZPŁATNY AUTOBUS NA WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
wyznaczone na dzień 25 października 2015 r.
19.10.2015 więcej
Informacja dla wyborców o sposobie głosowania.
Linki do multimedialnych komunikatów informacyjnych Państwowej
Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i do Senatu
RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
19.10.2015 więcej
Uchawły w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących
Uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców
przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
09.10.2015 więcej
Zarządzenia Wójta Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
02.10.2015 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo
w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
22.09.2015 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
04.09.2015 więcej
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostaszewo
z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25
października 2015 r.
04.09.2015 więcej