Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza wuborczego w Gdańsku
z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na
obszarze województwa pomorskiego
22.01.2015 więcej
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza wuborczego w Gdańsku
z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
pomorskiego
22.01.2015 więcej