Lista artykułów

Nazwa artykułu
Bezpłatny autobus na Wybory do Parlamentu Europejskiego
Bezpłatny autobus na Wybory do Parlamentu Europejskiego
20.05.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Ostaszewo
Postanowienie nr 72/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z
dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w gminie Ostaszewo
02.05.2019 więcej
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Gdańsku II
26.04.2019 więcej
Druk zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, UZUPEŁNIENIE PRZEZ
KOMISARZA WYBORCZEGO SPOŚRÓD WYBORCÓW
26.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 15 kwietnia 2019 r
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 15 kwietnia 2019 r
15.04.2019 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 9
kwietnia 2019 r.ws. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów
15.04.2019 więcej
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku
Komunikat o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji
Wyborczej
15.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
14.03.2019 więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach
okręgowych komisji wyborczych
04.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się