2014-12-09

Status Gminy

Gmina Ostaszewo funkcjonuje w oparciu o:

a) uchwałę WOJEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ W GDAŃSKU z dnia 1 stycznia 1973 r. o utworzeniu w powiecie nowodworsko-gdańskim Gminy Ostaszewo.

b) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Załączniki

  uchwala_wrn.pdf 452,79 KB (pdf) szczegóły pobierz