Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W BIBLIOTECE PUB. 2017
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W OSTASZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.
13.06.2018 więcej
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GDKIS
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU
KULTURY I SPORTU W OSTASZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.
13.06.2018 więcej
Rb-NDS -sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst
za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018
20.04.2018 więcej
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU I ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY OSTASZEWO ZA 2017 r.
06.04.2018 więcej
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 r.
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU I ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY OSTASZEWO ZA 2016 r.
06.04.2018 więcej
Rb-NDS -sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
06.04.2018 więcej
Rb-NDS -sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017
24.10.2017 więcej
Rb-NDS -sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
28.07.2017 więcej
Sprawozdanie RB -NDS za I kwartał 2017 r.
RB -NDS za IV kwartał 2016 r.
21.04.2017 więcej
Sprawozdanie RB -NDS za IV kwartał 2016 r.
RB -NDS za IV kwartał 2016 r.
17.02.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się