2014-12-09

Skład Rady Gminy

Kadencja 2018-2023

Joanna Wójtowicz -przewodnicząca Rady Gminy Ostaszewo
Anna Bojarska -v-ce przewodnicząca Rady Gminy Ostaszewo
Adam Adamczyk
Józef Czerwiński
Mirosław Dziekanowski
Elżbieta Korytkowska
Jan Krokosz
Janina Królik
Michał Mikołajczak
Jolanta Moryto
Mirosław Nowak
Maciej Olbryk
Andrzej Przedcieczyński
Justyna Szawarska
Mirosława Witek

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kadencja 2014-2018

1. Wojciech Wycichowski - przewodniczący
2. Mirosław Nowak - v-ce przewodniczący
3. Joanna Orłowska
4. Andrzej Przedcieczyński
5. Urszula Procyk
6. Mariusz Kunecki
7. Elżbieta Korytkowska
8. Mirosława Witek
9. Janina Królik
10. Józef Czerwiński
11. Jolanta Moryto
12. Arkadiusz Czeran
13. Marek Hetko
14. Feliks Kargol
15. Janusz Pałubicki/Maciej Olbryk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kadencja 2010-2014

1. Wojciech Wycichowski - przewodniczący
2. Adam Janas - v-ce przewodniczący
3. Jacek Nowak
4. Jan Krokosz
5. Andrzej Przedcieczyński
6. Wojciech Szczerba
7. Mirosław Gogola
8. Anna Bojarska
9. Włodzimierz Seroka
10. Janina Niezbecka
11. Zenon Doliński
12. Jolanta Moryto
13. Adam Adamczyk
14. Janusz Pałubicki
15. Jerzy Dabiński


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Kadencja 2006 -2010


1. Jadwiga Warnke - przewodniczaca
2. Stanisław Barszcz - v-ce przewodniczący
3. Janusz Pałubicki
4. Irena Wycichowska
5. Bogdan Nowak
6. Jan Krokosz
7. Teresa Majcher
8. Krzysztof Cydzik
9. Mirosław Gogola
10. Jan Szeptak
11. Eugeniusz Werbowski
12. Adam Adamczyk
13. Adam Janas
14. Anna Dworakowski
15. Wacław Kosałka

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Kadencja 2002-2006


1. Edward Sosin - przewodniczący
2. Teresa Gumuła - v-ce przewodniczaca
3. Stanisław Barszcz
4. Irena Wycichowska
5. Jan Szeptak
6. Tadeusz Gdaniec
7. Aleksandra Dzioba
8. Krzysztof Cydzik
9. Andrzej Przedcieczyński
10. Janusz Pałubicki
11. Mirosław Nowak
12. Jan Krokosz
13. Ryszard Kunecki
14. Czesław Hetko
15. Mieczysław Firko
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się