Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
I sesja nowo wybranej Rady Gminy Ostaszewo
I sesja nowo wybranej Rady Gminy Ostaszewo
14.11.2018 więcej
XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo
08.11.2018 więcej
XLII Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XLII Sesja Rady Gminy Ostaszewo
12.10.2018 więcej
XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo.
XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo.
14.09.2018 więcej
XL Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XL Sesja Rady Gminy Ostaszewo
10.09.2018 więcej
XXXIX Sesja Rady Gminy Ostaszewo.
XXXIX Sesja Rady Gminy Ostaszewo.
12.07.2018 więcej
XXXVIII Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XXXVIII Sesja Rady Gminy Ostaszewo
20.06.2018 więcej
XXXVII Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XXXVII Sesja Rady Gminy Ostaszewo
30.04.2018 więcej
XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Ostaszewo
23.03.2018 więcej
XXXV Sesja Rady Gminy Ostaszewo
XXXV Sesja Rady Gminy Ostaszewo
02.03.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się