Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Protokół z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo.
Protokół z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo.
01.10.2019 więcej
Protokół Nr VII/2019
Protokół Nr VII/2019 z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 17
września 2019 r.
17.09.2019 więcej
Protokół Nr VI/2019
z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Ostaszewo z dnia 13 sierpnia
2019 r.
13.08.2019 więcej
Protokół Nr V/2019
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 18 czerwca 2019 r.
18.06.2019 więcej
Protokół Nr IV/2019
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 07 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Protokół Nr III/2019
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 05 lutego 2019 r.
05.02.2019 więcej
Protokół Nr II/2018
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 18 grudnia 2018 r.
18.12.2018 więcej
Protokół Nr I/2018
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 19 listopada 2018 r.
26.11.2018 więcej
Protokół Nr XLI/2018
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 17 września
2018 r.
09.11.2018 więcej
Protokół Nr XL/2018
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 12 września 2018 r.
09.11.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się