Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Projekt protokołu Nr XXXIV/2018
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 stycznia
2018 r.
14.02.2018 więcej
Projekt protokołu Nr XXXIII/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 19 grudnia 2017 r.
14.02.2018 więcej
Projekt protokołu Nr XXXII/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 20 listopada
2017 r.
15.01.2018 więcej
Projekt protokołu Nr XXXI/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 2 listopada 2017 r.
15.01.2018 więcej
Protokół Nr XXX/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 października
2017 r.
24.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXIX/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 6 września 2017 r.
03.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXVIII/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 24 lipca 2017
r.
08.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXVII/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo
08.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXVI/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 22 maja 2017
r.
08.06.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXV/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 maja 2017 r.
08.06.2017 więcej
1234