2014-12-09

Aktualne uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych

2017

UCHWAŁA NR XXXII/204/2017RADY GMINY OSTASZEWOz dnia 20 listopada 2017 r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2016

UCHWAŁA NR XIX/136/2016RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2015

UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2014

Uchwała XLII/242/2014 - 2014.10.30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 r.


Uchwała XLII/241/2014 - 2014.10.30 w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych


Uchwała XLII/240/2014 - 2014.10.30 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

2013

Uchwała XXXII/180/2013 - 2013.12.18w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Ostaszewo

Uchwała XXXI/177/2013 - 2013.10.30 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014r.

Uchwała XXXI/176/2013 - 2012.10.30 w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych

Uchwała XXXI/175/2013 - 2013.10.30 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


2012

Uchwała XXII/118/2012 - 2012.10.25 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013r.

Uchwała XXII/117/2012 - 2012.10.25 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Ostaszewo

Uchwała XXII/116/2012 - 2012.10.25 w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych

Uchwała XXII/115/2012 - 2012.10.25 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


2011

Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnegona 2012 r.

Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso na terenie Gminy Ostaszewo.

Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok.