2014-12-09

Aktualne uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych

 

2018

UCHWAŁA NR XLIII/264/2018 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XLIII/263/2018 RADY GMINY OSTASZEWOz dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

2017

UCHWAŁA NR XXXII/204/2017RADY GMINY OSTASZEWOz dnia 20 listopada 2017 r.w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

2016

UCHWAŁA NR XIX/136/2016RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2015

UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

2014

Uchwała XLII/242/2014 - 2014.10.30 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 r.


Uchwała XLII/241/2014 - 2014.10.30 w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych


Uchwała XLII/240/2014 - 2014.10.30 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

2013

Uchwała XXXII/180/2013 - 2013.12.18w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Ostaszewo

Uchwała XXXI/177/2013 - 2013.10.30 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014r.

Uchwała XXXI/176/2013 - 2012.10.30 w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych

Uchwała XXXI/175/2013 - 2013.10.30 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


2012

Uchwała XXII/118/2012 - 2012.10.25 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2013r.

Uchwała XXII/117/2012 - 2012.10.25 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Ostaszewo

Uchwała XXII/116/2012 - 2012.10.25 w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych

Uchwała XXII/115/2012 - 2012.10.25 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


2011

Uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania niezbędnych do wymiaru, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnegona 2012 r.

Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso na terenie Gminy Ostaszewo.

Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 3 listopada 2011 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się