2018-11-06

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Ostaszewo

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Ostaszewo składane na koniec kadencji 2014-2018

1. Wojciech Wycichowski - Przewodniczący Rady Gminy
2. Mirosław Nowak - v-ce przewodniczący Rady Gminy
3. Joanna Orłowska -Radna Rady Gminy
4.Andrzej Przedcieczyński-Radny Rady Gminy
5. Urszula Procyk -Radna Rady Gminy
6. Elżbieta Korytkowska -Radna Rady Gminy
7. Mirosława Witek -Radna Rady Gminy
8. Janina Królik -Radna Rady Gminy
9. Józef Czerwiński -Radny Rady Gminy
10. Jolanta Moryto -Radna Rady Gminy
11. Arkadiusz Czeran -Radny Rady Gminy
12. Feliks Kargol -Radny Rady Gminy
13. Maciej Olbryk-Radny Rady Gminy
14. Mariusz Kunecki -Radny Rady Gminy
15. Marek Hetko -Radny Rady Gminy

Załączniki

  1.Wojciech_wycichowski.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  3.Joanna_Orłowska.pdf 2,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.Mirosław_Nowak.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  4.Andrzej_Przedcieczyński.pdf 3,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Urszula_Procyk.pdf 2,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  7.Mirosława_Witek.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  6.Elżbieta_Korytkowska.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  8.Janina_Królik.pdf 2,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  10.Jolanta_Moryto.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  9.Józef_Czerwiński.pdf 2,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  11.Arkadiusz_Czeran.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  12.Feliks_Kargol.pdf 2,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  13.Maciej_Olbryk.pdf 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  14.Mariusz_Kunecki.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  15.Marek_Hetko.pdf 2,61 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się