Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Organizacje pozarządowe. FIO 2020 - spotkanie informacyjne u Wojewody
Wojewoda Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie
informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2020 i
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO.
20.11.2019 więcej
Konsultacje projektu Programu współpracy ...
Konsultacje projektu Programu współpracy gminy Ostaszewo z
organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
29.10.2019 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert Organizacji Pozarządowych
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
07.05.2019 więcej
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
24.04.2019 więcej
Ogłoszenie naborze kandydatów na członków komisji konkursowych
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowych
02.04.2019 więcej
OGŁOSZENIE NR 1/2019 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
OGŁOSZENIE NR 1/2019 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
02.04.2019 więcej
Program współpracyz organizacjami pozarządowymi na 2019 rok -formularz
Formularz konsultacji projektu Programu współpracy gminy
Ostaszewo z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
31.10.2018 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Wójt Gminy Ostaszewo przedstawia ofertę złożoną przez Klub
Sportowy Mady Ostaszewo, ul. Kwiatowa 4, 82-112 Ostaszewo na
wsparcie realizacji zadania publicznego
31.10.2018 więcej
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ostaszewo
w 2017 r.
24.04.2018 więcej
23.04.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się