2017-09-29

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostaszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki

  obw29.09.2017.pdf 555,64 KB (pdf) szczegóły pobierz