Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
WYKAZ działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Ostaszewo podaję do publicznej wiadomości WYKAZ
działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo przeznaczonych
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
12.01.2018 więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku.
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku.
12.01.2018 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania
się z materiałem dowodowym
12.12.2017 więcej
Ogłoszenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie
wydania decyzji lokalizacji celu publicznego pn: Budowa linii
kablowej nn 04/kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych
w m. Ostaszewo na działkach nr 682, 683, 684...
11.12.2017 więcej
Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi powiatowej
nr 2336G..."
01.12.2017 więcej
Ogłoszenie
W sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
24.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn:
Budowa linii kablowej nn 04 k/V wraz z modernizacją rozdzielnicy
transformatorowej na działkach nr 189, 186, 184/3 182/1
położonych w Piaskowcu, obręb Ostaszewo.
14.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu celu publicznego
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie
WYKAZ działki stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu
ofertowego nieograniczonego (pisemnego).
20.10.2017 więcej