Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - Zespół Szkół
Zapytanie ofertowe na termomodernizację budynku Przedszkola.
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.
20.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie
12.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr
496, 427/18, 427/12, 490/2, 486/1 położonych w miejscowości
Ostaszewo, obręb Ostaszewo.
06.02.2018 więcej
Przetarg
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 4 o powierzchni 26,48 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości
Nowa Cerkiew
05.02.2018 więcej
Przetarg
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 3 o powierzchni 36,77 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości
Nowa Cerkiew...
05.02.2018 więcej
Przetarg
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 4 o powierzchni 26,48 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości
Nowa Cerkiew
05.02.2018 więcej
Obwieszczenie
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania
zespołu budynków jednorodzinnych na działkach nr 682, 683,
684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
31.01.2018 więcej
Ogłoszenie
WYKAZ działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu
ustnego nieograniczonego.
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Ostaszewo podaję do publicznej wiadomości WYKAZ
działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo przeznaczonych
do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
12.01.2018 więcej