Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku I przetargu na dzierżawę z dnia 19.12.2019r..
Informacja o wyniku I przetargu na dzierżawę z dnia
19.12.2019r..
19.12.2019 więcej
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż z dnia 09.12.2019 r.
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości z
dnia 10.12.2019 r.
10.12.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntowej,
18.11.2019 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
06.11.2019 więcej
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż z dnia 05.11.2019 r.
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działki nr 673 z
dnia 05.11.2019 r., przeprowadzonego W Urzędzie Gminy Ostaszewo.
05.11.2019 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostaszewo...
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonej do oddania w dzierżawę
11.10.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
01.10.2019 więcej
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż z dnia 06.09.2019 r.
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż z dnia 06.09.2019 r.
09.09.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości
06.08.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ Z DNIA 22 LIPCA 2019 R.
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ Z DNIA 22
LIPCA 2019 R.
25.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się