Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Informacja o wyniku pisemnego przetargu
18.02.2019 więcej
Ogłoszenie
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.
08.02.2019 więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego na sprzedaż
nieruchomości dnia 08 stycznia 2019 r.
25.01.2019 więcej
Ogloszenie o przetargu
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości
09.01.2019 więcej
Ogloszenie o przetargu
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę
09.01.2019 więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego
Informacja o wyniku drugiego przetargu na dzierżawę z dnia 03 i
04 stycznia 2019 roku
08.01.2019 więcej
Ogłoszenie
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu
pisemnego nieograniczonego.
19.12.2018 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 562/1 o powierzchni 0,1974
ha, położonej w obrębie geodezyjnym Ostaszewo, w miejscowości
Ostaszewo
29.11.2018 więcej
Przetarg na dzierżawę pomieszczenia magazynowego
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia
magazynowego o powierzchni 12 m2 w budynku położonym w
miejscowości Ostaszewo nr działki 445/1 położonej obręb
Ostaszewo
29.11.2018 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 534/6 o powierzchni 0,0999
ha, położonej w obrębie geodezyjnym Ostaszewo
29.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się