Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
II Przetarg nieograniczony FSC-Lublin A1507
Drugi pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż
samochodu specjalnego FSC-Lublin A1507
29.06.2018 więcej
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 599/5 o powierzchni 0,11 ha
22.06.2018 więcej
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 100/2 o powierzchni 0,22 ha
22.06.2018 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
gruntowej, stanowiącej działkę nr 603/3 o powierzchni 0,18 ha
22.06.2018 więcej
Przetarg nieograniczony FSC-Lublin A1507
Pierwszy pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż
samochodu ciężarowego FSC-Lublin A1507
18.06.2018 więcej
I rokowania na sprzedaż samochodu ciężarowego FSC-Lublin Żuk A15M
I rokowania na sprzedaż samochodu ciężarowego FSC-Lublin
Żuk A15M
25.05.2018 więcej
II Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego FSC-Lublin Żuk A15M
Drugi pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż
samochodu ciężarowego FSC-Lublin Żuk A15M
16.05.2018 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 234/5 o powierzchni 0,1032 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości
Nowa Cerkiew
10.05.2018 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę nr 234/2 o powierzchni 0,0592 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości
Nowa Cerkiew,
10.05.2018 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę nr 233/1 o powierzchni 0,0119 ha,
położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości
Nowa Cerkiew,
10.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się