Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej,
08.05.2019 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 599/5
08.05.2019 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego
Informacja o wyniku przetargu
29.04.2019 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej
27.03.2019 więcej
Ogłoszenie
Informacja o wyniku pisemnego przetargu
18.02.2019 więcej
Ogłoszenie
Wykaz działek stanowiących własność Gminy Ostaszewo
przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego.
08.02.2019 więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego na sprzedaż
nieruchomości dnia 08 stycznia 2019 r.
25.01.2019 więcej
Ogloszenie o przetargu
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości
09.01.2019 więcej
Ogloszenie o przetargu
Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na dzierżawę
09.01.2019 więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu pisemnego
Informacja o wyniku drugiego przetargu na dzierżawę z dnia 03 i
04 stycznia 2019 roku
08.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się