Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokonrtolne
dot. Kontroli RIO w dniach 3-6 lipca 2015 r.
26.08.2015 więcej
Protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachnkowej
Protokół z kontroli doraźnej w zakresie gospodarki finansowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Ostaszewie przy ul.
Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo przez inspektorów Wydziału
Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku
21.07.2015 więcej