2014-12-08

Kompetencje Wójta

STATUS PRAWNY, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE WÓJTA GMINY OKREŚLA:


- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami


- Statut Gminy Ostaszewo