2014-12-09

Komisje Stałe Rady Gminy

Składy Komisji Stałych kadencja 2018-2023

 

 

Komisja Rewizyjna:
1. Mirosław Nowak – Przewodniczący Komisji
2. Adam Adamczyk
3. Józef Czerwiński
4. Janina Królik
5. Maciej Olbryk

Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

1. Jolanta Moryto – Przewodniczący Komisji

2. Anna Bojarska
3. Michał Mikołajczak
4. Andrzej Przedcieczyński
5.  Joanna Wójtowicz

Komisja Społeczno-Oświatowa:
1. Elżbieta Korytkowska – Przewodniczący Komisji
2. Mirosław Dziekanowski

3. Jan Krokosz
4. Justyna Szawarska
5. Mirosława Witek

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:
1. Michał Mikołajczak – Przewodniczący Komisji
2. Józef Czerwińskiki

3. Mirosława Witek
 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Składy Komisji Stałych kadencja 2014-2018

 

Komisja Rewizyjna:
1. Feliks Kargol – Przewodniczący Komisji
2. Arkadiusz Czeran
3. Janina Królik
4. Urszula Procyk
5. Marek Hetko

Komisja Budżetowo-Gospodarcza:

1. Joanna Orłowska – Przewodniczący Komisji

2. Andrzej Przedcieczyński
3. Józef Czerwiński
4. Maciej Olbryk
5.  Wojciech Wycichowski

Komisja Społeczno-Oświatowa:
1. Elżbieta Korytkowska – Przewodniczący Komisji
2. Mariusz Kunecki

3. Jolanta Moryto
4. Mirosław Nowak
5. Mirosława Witek

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Składy Komisji Stałych kadencja 2010-2014

 

Komisja Rewizyjna

1.    Adam Adamczyk – Przewodniczący 
2.    Anna Bojarska 
3.    Jerzy Dabiński 
4.    Jacek Nowak
5.    Włodzimierz Seroka  


Komisja Budżetowo – Gospodarcza

1.    Jan Krokosz – Przewodniczący 
2.    Janusz Pałubicki 
3.    Zenon Doliński 
4.    Jolanta Moryto 
5.    Andrzej Przedcieczyński 


Komisja Społeczno – Oświatowa

1.    Mirosław Gogola – Przewodniczący 
2.    Adam Janas 
3.    Janina Niezbecka 
4.    Wojciech Szczerba 
5.    Wojciech Wycichowski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się