2014-12-09

Jednostki Organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostaszewie
ul. Kościuszki 7
82-112 Ostaszewo
woj. pomorskie

p.o. Kierownika - Magdalena Wenta
tel.: (55) 247 15 61
e-mail: gops-ostaszewo@gops-ostaszewo.pl
http://www.gops-ostaszewo.pl/
Możliwość skorzystania  z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.


godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 7.30-15.30
 Środa: 8.00-16.00    


Zespół Szkół w Ostaszewie
ul. Kościuszki 22
82-112 Ostaszewo
woj. pomorskie

p.o. Dyrektora - Beata Zaniewska
tel.  055 247 13 46    055 246 45 46
https://zsostaszewo.edupage.org/
e-mail: zsostasz@o2.pl


Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie
ul. Kościuszki 34
82-112 Ostaszewo
woj. Pomorskie

Dyrektor - Monika Zadrożna
tel. (55) 246 41 61
e-mail: kultura.ostaszewo@interia.pl
http://www.gdkis.ostaszewo.pl


Godziny pracy:
- sala widowiskowa

pn. godz. 14.00-19.00
wt. godz. 13.00-17.00
śr. godz. 14.00-20.00
czw. godz. 12.00-16.00
pt. godz. 12.00-20.00
sob. godz. 10.00-14.00


- biuro


pn. - pt. godz. 7.30-15.30


 - świetlica wiejska w Jezierniku    wt. - sob. godz. 16.00-20.00
 - świetlica wiejska w Gniazdowie    wt. - sob. godz. 16.00-20.00
 - świetlica wiejska w Nowej Cerkwi    wt. - sob. godz. 16.00-20.00
 - świetlica wiejska w Palczewie    wt. - sob. godz. 16.00-20.00
 - świetlica wiejska w Nowej Kościelnicy    wt. - sob. godz. 16.00-20.00


Biblioteka Publiczna Gminy Ostaszewo
Budynek GDKiS 

p.o. Dyrektora - Monika Zadrożna
tel. (55) 246 43 70


Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 10.00-18.00
Środa: 8.00-16.00

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się