Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wniosek o udzielnie zezwolenia
Wniosek o udzielnie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ostaszewo
20.12.2016 więcej
Ewidencja zezwoleń
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie
przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
20.12.2016 więcej