2017-08-08

Obwieszczenie

Wójt Gminy Ostaszewo zawiadamia, że na wniosek Gminy Ostaszewo, ul. Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo reprezentowanej przez Łukasza Kotulskiego Pro-Designers, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk dn 07.08.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa ścieżki rowerowej na tracie Ostaszewo-Jeziernik położonej na działkach nr: 418, 480, 596 obręb Ostaszewo i nr: 242, 243 obręb Jeziernik, gmina Ostaszewo

Załączniki

  Obwieszczenie w spr...rowerowej.pdf 198,17 KB (pdf) szczegóły pobierz