2019-09-09

Aktualne wzory formularzy

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik ZIN-1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik ZIN-2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania  

Załącznik ZIN-3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik ZDN-1 do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik ZDN-2 do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek rolny   - osoby fizyczne

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik ZIR-1 do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik ZIR-2 do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik ZIR-3 do informacji o gruntach – dane  pozostałych podatników

Podatek rolny  - osoby prawne

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Załącznik ZDR-1 do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik ZDR-2 do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Podatek leśny – osoby fizyczne

Informacja o lasach IL-1

Załącznik ZIL-1 do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik ZIL-2 do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Załącznik ZIL-3 do informacji o lasach – dane  pozostałych podatników

Podatek leśny – osoby prawne

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załącznik ZDL-1 do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Załącznik ZDL-2 do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Załączniki

  dn1-01-23.pdf 73,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  il1-01-14.pdf 42,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dr1-01-18.pdf 63,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  dl1-01-13.pdf 51,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdl-1-01-11.pdf 32,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  in1-01-23.pdf 62,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ir1-01-18.pdf 49,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdl2-01-06.pdf 32,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdn1-01-17.pdf 38,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdn2-01-13.pdf 37,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdr1-01-11.pdf 35,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil1-01-10.pdf 32,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdr2-01-07.pdf 34,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil2-01-07.pdf 32,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin1-01-16.pdf 36,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin2-01-12.pdf 36,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zin3-01-11.pdf 32,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zil3-01-05.pdf 32,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir1-01-12.pdf 34,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir2-01-08.pdf 33,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir3-01-08.pdf 32,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się