2018-03-08

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE NR 1/2018 O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450)
 

WÓJT GMINY OSTASZEWO

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w roku 2018 zadania publicznego w sferze:
 KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Załączniki

  1_2018_ogłoszenie ...konkursie.pdf 447,37 KB (pdf) szczegóły pobierz