2018-02-12

Obwieszczenie

Wójt Gminy Ostaszewo zawiadamia, że w dniu 12.02.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków
 jednorodzinnych na działkach nr 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
 692, 693, 694, 695, 697, 698, 681, 451, 696 w miejscowości Ostaszewo, gmina Ostaszewo.

Załączniki

  SB.6733.8.2017 obwi...zja ELION.pdf 202,92 KB (pdf) szczegóły pobierz