2018-02-06

Obwieszczenie

Wójt Gminy Ostaszewo zawiadamia, że na wniosek Centralnego Wodociągu Żuławskiego sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28a, 82-100 Nowy Gdański z dn. 05.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:


Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 496, 427/18, 427/12, 490/2, 486/1 położonych w miejscowości Ostaszewo, obręb Ostaszewo.

Załączniki

  SB.6733.1.2018 obwi....pos. CWZ.pdf 334,82 KB (pdf) szczegóły pobierz