2018-02-05

Przetarg

Wójt Gminy Ostaszewo O G Ł A S Z A I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 4 o powierzchni 26,48 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości Nowa Cerkiew, do wykorzystania rolniczego na pastwiska, składającej się z:
a) pastwiska, klasa – Ps III, o pow. 20,54 ha,
b) pastwiska, klasa IV, o pow. 5,93 ha,
c) nieużytków, klasa N, o pow. 0,01 ha,
– stanowiącej mienie gminne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00044515/9.

Załączniki

  Nowa Cerkiew 4.pdf 389,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WYNIKI.pdf 456,81 KB (pdf) szczegóły pobierz