2018-02-05

Przetarg

Wójt Gminy Ostaszewo O G Ł A S Z A I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 3 o powierzchni 36,77 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew, w miejscowości Nowa Cerkiew, do wykorzystania rolniczego na pastwiska, składającej się z:
a) pastwiska, klasa – Ps III, o pow. 22,94 ha,
b) pastwiska, klasa IV, o pow. 13,13 ha,
c) nieużytków, klasa N, o pow. 0,7 ha,
– stanowiącej mienie gminne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD2M/00044515/9.

Załączniki

  Nowa Cerkiew 3.pdf 390,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WYNIKI.pdf 456,81 KB (pdf) szczegóły pobierz