DRUKUJ
2019-08-08

Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji
inwestycji c.p.

Wójt Gminy Ostaszewo zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji pn.:

Budowa linii kablowej nN do zasilania budynku mieszkalnego na terenie działek  nr 172/34, 172/7, 172/38, 172/29 położonych  w Palczewie, obręb geodezyjny Palczewo.