Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR I/4/2018
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania
Przewodniczącej Komisji Budżetowo-Gospodarczej
04.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR I/3/2018
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
04.03.2019 więcej
UCHWAŁA NR I/2/2018
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Ostaszewo
18.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR I/1/2018
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczącej Rady Gminy Ostaszewo
18.01.2019 więcej
Uchwała Nr XLIII/266/2018
Rady Gminy Ostaszewo z dnia 13 listopada 2018r.
18.01.2019 więcej
Uchwała nr XLIII/265/2018
z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie na 2018
rok
18.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR XLIII/264/2018
z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku
od środków transportowych
08.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR XLIII/263/2018
z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości
rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości
08.01.2019 więcej
Uchwała Nr XLII/262/2018
z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2021
08.01.2019 więcej
Uchwała nr XLII/261/2018
z dnia17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie na
2018 rok
08.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się