Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 277/2017
z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie : zmian w budżecie na 2017
rok
17.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 276/2017
Zarządzenie nr 276/2017
17.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 275/2017
z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie sporządzenia Projektu
Uchwały Budżetowej na 2018r.
17.11.2017 więcej
Zarządzenie Nr 274/2017
z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2021
17.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 273/2017
Zarządzenie nr 273/2017 z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie
: zmian w budżecie na 2017 rok
17.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 272/2017
z dnia 30 października 2017r. w sprawie : zmian w budżecie na
2017 rok
09.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 271/2017
Zarządzenie nr 271/2017
09.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 270/2017
z dnia 27 października 2017r. w sprawie : zmian w budżecie na
2017 rok
09.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 269/2017
z dnia 23 października 2017r. w sprawie : zmian w budżecie na
2017 rok
09.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 268/2017
z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
ćwiczenia gminnego pod kryptonimem „OSTASZEWO 2017”
25.10.2017 więcej