Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Protokół Nr XXX/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 października
2017 r.
24.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXIX/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 6 września 2017 r.
03.10.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXVIII/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 24 lipca 2017
r.
08.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXVII/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo
08.09.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXVI/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 22 maja 2017
r.
08.06.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXV/2017
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 maja 2017 r.
08.06.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXIV/2017
z sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 marca 2017 r.
08.06.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXIII/2017
z sesji Rady Gminy Ostaszewoz dnia 21 lutego 2017 r.
21.04.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXII/2017
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 16 stycznia
2017 r.
21.04.2017 więcej
Projekt protokołu Nr XXI/2016
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 20 grudnia 2016 r.
21.04.2017 więcej
123